PROJEKTE

 

Die Bybelgenootskap probeer om Bybelbetrokkenheid en geletterdheid deur sy Lees en Leer-inisiatief te bevorder. Hierdie inisiatief bestaan uit twee projekte, die Bybelgebaseerde geletterdheidsprojek en Bybels vir graad 7-leerders. Albei is spesifiek op kinders gerig.

 

Beide hierdie projekte is deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens vir Artikel 18A-openbare weldaadsvoordele goedgekeur. Sakeondernemings, organisasies en trusts wat hierdie projekte finansieel ondersteun, kan hierdie bydraes van hulle belasbare inkomste aftrek. Let asseblief daarop dat hierdie belastingvoordeel slegs op sakeondernemings, organisasies en trusts van toepassing is en nie op individuele donateurs nie.

 

LITERACY BANNER ENG                 GRADE 7 BANNER ENG