PROJEKTE

 

 

As jy kan lees, kan jy leer - bevordering van geletterdheidLITERACY 18A AFR en ENG

 

Die doel van hierdie projek is om deur Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal basiese geletterdheid, asook Bybelgeletterdheid, onder veral kinders in die grondslagfase van onderwys te bevorder.

Drie boekies My eerste Bybel Doen en Leer Boek, My 2de Bybel Doen en Leer Boek en My 3de Bybel Doen en Leer Boek is in al 11 amptelike tale beskikbaar. Die boekies word gratis beskikbaar gestel aan skole en groepe wat dit nie kan bekostig nie. Deur kinders te help om hulle basiese lees- en skryfvaardighede te ontwikkel, word hulle nie net in hulle alledaagse lewe ondersteun nie, maar word die Bybel ook vir hulle ontsluit.

 

Let asseblief daarop dat hierdie belastingvoordeel slegs op sakeondernemings, organisasies en trusts van toepassing is en nie op individuele donateurs nie.

 

Opsies om te gee:

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1533
 
SNAPSCAN