PROJEKTE

 

 

Bybels vir graad 7-leerders-projekgr7s

  

Die doel van hierdie projek is om gratis Bybels beskikbaar te stel aan graad 7-leerders in skole in die armste dele van ons land.

Graad 7-leerders is die teikengroep vir hierdie projek omdat hulle reeds met begrip kan lees en aan die begin van hulle tienerjare is. Die bybelse boodskap kan help met die vorming van 'n vaste waardestelsel wat hulle kan help om die regte keuses te maak en wanneer hulle hoërskool toe gaan getrou aan hierdie beginsels te bly.


Let asseblief daarop dat hierdie belastingvoordeel slegs op sakeondernemings, organisasies en trusts van toepassing is en nie op individuele donateurs nie.

 

 

Opsies om te gee:

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1535
 
SNAPSCAN